تحلیل احساسات در متن‌کاوی

مقدمه نظر کاوی (Opinion Mining) یکی از جدیدترین حوزه‌های پژوهشی در پردازش زبان طبیعی (Natural Language Processing)، بازیابی اطلاعات (Information Retrieval) و متن کاوی (Text Mining)، است. بطور کلی اطلاعات متنی را می‌توان به دو دسته واقعیات (Facts) یا همان اطلاعات عینی (Objective) یا مشخص و نظرات یاهمان اطلاعات ذهنی (Subjective) یا حسی (Sentiment) تقسیم‌بندی …

تحلیل احساسات در متن‌کاوی ادامه مطلب »