خوشه بندی یا کلاسترینگ چیست؟

کاربرد های خوشه بندی قبل ازین که به توضیح خوشه بندی بپردازم بهتره که کمی با کاربرد های اون آشنا بشیم. از جمله کاربرد های خوشه بندی میشه به استفاده از الگوریتم های این روش در مدل سازی های مربوط به دسته بندی مشتریان جهت به کارگیری در مدیریت ارتباط با مشتری، کشف تقلب در …

خوشه بندی یا کلاسترینگ چیست؟ ادامه مطلب »