داده های نامتوازن

الگوریتم های یادگیری ماشین و پروژه های کشف ناهنجاری و کشف تقلب اگر در حوزه‌ی یادگیری ماشین و علوم داده کار می‌کنید، قطعا با توزیع نامتوازن کلاس داده‌ها مواجه شده اید. این مساله زمانی رخ می‌دهد که تعداد مشاهدات مربوط به یک کلاس به طور چشمگیری کم‌تر از مشاهداتی باشد که به کلاس دیگر تعلق …

داده های نامتوازن ادامه مطلب »