درس اول: منظور از شبکه های عصبی عمیق چیست؟

مقدمه شبکه عصبی عمیق با استفاده از لایه‌های پردازش متعدد فرایند یادگیری عمیق را ایجاد می‌کند که کاربردهای متعددی در صنایع مختلف و نیز پزشکی و دیگر زمینه‌ها دارد. هرکسی که ریاضیات دبیرستان را گذرانده باشد، می‌داند که انسانها خیلی با کامپیوترهای کامل فرق دارند. هر چند که ریاضی ممکن است سخت باشد، اما هنوز …

درس اول: منظور از شبکه های عصبی عمیق چیست؟ ادامه مطلب »