n-gram و کاربرد آن در متن‌کاوی

مقدمه سبه عنوان مقدمه جهت ورود به مدل های موجود برای زبان های طبیعی، ابتدا باید گفت که در هر شبیه سازی و حل مسئله، یک مدل سازی اولیه لازم است. بسیاری از این مدل ها، از یک پس زمینه ریاضی برخوردار هستند؛ مانند گراف، احتمالات و … . مدل N-Gram یکی از این مدل …

n-gram و کاربرد آن در متن‌کاوی ادامه مطلب »