آشنایی با ویژگی و بُعد در یادگیری ماشین

مهندسی ویژگی‌ و استخراج و انتخاب ویژگی در این گام استخراج ویژگی و انتخاب ویژگی تاثیرگذار و انواع روش‌های آن مورد بحث قرار می‌گیرد. برای درک بهتر این مرحله یک مثال ساده می آوریم. برای مثال فرض کنید شرکت گوگل می‌خواهد یک الگوریتم توسعه دهد که با آن بتواند بفهمد که یک ایمیلْ هرزنامه است …

آشنایی با ویژگی و بُعد در یادگیری ماشین ادامه مطلب »