درس سیزدهم: گراف دو بخشی یا Bipartite Graph

فرض کنيد در يک مجموعه آموزشی (مثلاً خانه رياضيات!) چندين کلاس آموزشی برای يک دوره چندروزه آماده شده باشد و تعدادی دانش پژوه قرار است در اين کلاس ها شرکت کنند. از آنجا که بعضی کلاسها همزمان هستند و همچنين هر دانش پژوه فقط تمايل به شرکت در بعضی کلاسها دارد جهت برنامه ريزی از …

درس سیزدهم: گراف دو بخشی یا Bipartite Graph ادامه مطلب »