ساخت کوله‌ی کلمات (Bag of Words) در پیش‌پردازش متون

استخراج و انتخاب ویژگی‌های مناسب (Relevant features) از یک مجموعه داده نقش حیاتی در بهبود کیفیت و کارایی روش‌های یادگیری ماشین دارند. خصوصاً در داده‌های با تعداد ابعاد بالا مانند متون، داده‌های بیان ژنی (Gene expression data)، تصویر، صوت، ویدئو و غیره انتخاب ویژگی امری ضروری است. در این سری مقالات، به تبدیل متن به …

ساخت کوله‌ی کلمات (Bag of Words) در پیش‌پردازش متون ادامه مطلب »