درس سوم: آپاچی فلینک

آپاچی فلینک نسل 4 عظیم‌ داده است که به عنوان  4G of Big Data شناخته می‌شود. پروژه آپاچی فلینک هم‌راستا با Spark Streaming بوده و در تحقیقات و تبلیغات بر هماهنگی پردازش دسته‌ای و جریانی در یک سیستم تأکید شده است و تضمین «تنها یک‌بار پردازش» برای مدل برنامه‌نویسی جریانی و API قابل قیاس با …

درس سوم: آپاچی فلینک ادامه مطلب »