یافتن ریشه کلمات با Stemming و Lemmatization

پردازش زبان های طبیعی در هر زبانی، کلمات با توجه به نقشی که در جملات ایفا می کنند، به شکل‌های ظاهری متفاوتی خواهند بود. اما با توجه به این که تمامی آن‌ها از یک ریشه (بُن) ساخته می شوند، از نظر معنا و مفهوم در گام های بعدی تشخیصی به ما کمک شایانی خواهند نمود. …

یافتن ریشه کلمات با Stemming و Lemmatization ادامه مطلب »