مدل‌سازی موضوعات (Topic Modeling) و کاربرد آن در متن‌کاوی

آشنایی با مدلسازی موضوعی در خوشه بندی متنی، هدف گردآوری داده‌های مشابه یا به عبارتی گروه بندی است برای مثال حجم عظیمی خبر داریم که باید اخبار مشابه را پیدا کنیم و به طور کلی موضوع هر خبر تشخیص داده شود. البته از یک روش دیگر به نام Topic Modeling هم می‌توان استفاده کرد. فرض …

مدل‌سازی موضوعات (Topic Modeling) و کاربرد آن در متن‌کاوی ادامه مطلب »