فصل اول: دریچه ورود به دنیای بیگ دیتا
فصل دوم: ابزارهای فنی کار با بیگ دیتا

درس نهم: انواع تحلیل های بیگ دیتا

هدف تحلیل بیگ دیتا، به هدف کسب‌وکاری است که می‌خواهد آن را اجرا کند وابسته است. اما به‌هرحال خروجی هر تحلیل باید گزارش، الگو، روند، مدل یا پیش‌بینی باشد.

در کل می‌‌توان انواع تحلیل مبتنی بر بیگ دیتا را به ۴ نوع تقسیم کرد.

۱. تحلیل توصیفی (Descriptive)

نتیجه تحلیل توصیفی یک نمودار، جدول یا هر نوع گزارش دیگر است که به مدیران کمک می‌کند بفهمند در یک نقطه معین چه اتفاقی در حال رخ دادن است. این نوع تحلیل، متمرکز بر رخدادهای گذشته است.

مثال: همین حالا مردم درباره عملکرد دولت چطور چه نظری دارند؟

۲. تحلیل تشخیصی (Diagnostic)

تحلیل تشخیصی به دنبال چرایی به وجود آمدن یک مشکل است. این نوع تحلیل نسبت به توصیفی پیچیده‌تر و عمیق‌تر است و به همین دلیل در بیشتر موارد نیازمند سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است.

مثال: دلیل کاهش فروش چیست؟

۳. تحلیل پیش‌بینی (Predictive)

با در کنار هم قرار گرفتن الگوریتم‌‌های پیشرفته و هوش مصنوعی می‌توان قبل از وقوع مشکل آن را پیش‌بینی کرد. وقتی مشکلی قبل از وقوع پیش‌بینی شود می‌توان تا حد زیادی در هزینه‌‌ها صرفه‌جویی کرد.

مثال: تقاضا برای خرید محصول چقدر خواهد بود؟

۴. تجویزی (Prescriptive)

این نوع از تحلیل پیچیده‌‌ترین و پرهزینه‌ترین نوع تحلیل بیگ دیتا است. در این نوع تحلیل راهکار مشکلاتی که هنوز اتفاق نیافتاده‌‌اند هم مشخص می‌شود.

مثال: کدام روش بازاریابی در زمان رکود بازار آینده بیشترین بهره‌وری را خواهد داشت؟

اسکرول به بالا