فصل اول: دریچه ورود به دنیای بیگ دیتا
فصل دوم: ابزارهای فنی کار با بیگ دیتا

آزمون پایانی فصل اول، دوره آموزشی آنلاین بیگ دیتا

آزمون
اطلاعات تکمیلی

آزمون پایانی فصل اول

اسکرول به بالا